Wereldwijde verzending
Priority Shipping
30 dagen geld terug garantie
Service-Hotline +4928728077069
 

Privacy

Privacybeleid

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:
Bernfried Warning
Passkamp 16
46414 Rhede
+49(0)2872/8077069
info@warning.nrw

Dank u voor uw interesse in onze online winkel. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de behandeling van uw gegevens.

1. toegang tot gegevens en hosting
U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u een website bezoekt, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) bevat en het verzoek documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op een probleemloze werking van de site en de verbetering van onze diensten. Overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die door een belangenafweging worden gecompenseerd. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.

Hostingdiensten door een derde dienstverlener
In het kader van de verwerking namens ons, levert een derde partij ons de diensten voor de hosting en de weergave van de website. Dit dient ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen. Alle gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van deze website of in daartoe bestemde formulieren in de hieronder beschreven online winkel, worden op haar servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier uiteengezette kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. het verzamelen en gebruiken van gegevens voor contractverwerking, het opnemen van contact
Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons deze vrijwillig verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben om de overeenkomst te verwerken, of om uw contact te verwerken en u de bestelling of het contact niet kunt verzenden zonder deze informatie. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b DSGVO voor contractverwerking en het verwerken van uw aanvragen. Indien u uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO door te besluiten een klantrekening te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het doel van het openen van een klantrekening. Na de volledige afwikkeling van het contract of de verwijdering van uw klantenrekening worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. De verwijdering van uw klantenrekening is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een functie die voor dit doel in de klantenrekening is voorzien.

3. gegevensoverdracht
Voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste transportonderneming, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u in het bestelproces kiest, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan betalingsdienstaanbieders die door ons zijn belast of aan de gekozen betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, voor zover u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens de bestelprocedure bij de betalingsdienstaanbieder registreren met uw toegangsgegevens. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Wij gebruiken ook een extern goederenbeheersysteem voor de verwerking van bestellingen en contracten. De gegevensoverdracht en -verwerking die in dit verband plaatsvinden, zijn gebaseerd op de verwerking van bestellingen.

Doorgifte van gegevens aan verzendingsdienstverleners
Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer op basis van deze toestemming door aan de geselecteerde verzenddienstverlener conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO, zodat de verzenddienstverlener vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op de kennisgeving of coördinatie van de levering.

De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar de verzenddienstverlener op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij de gegevens die u voor dit doel hebt verstrekt, wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken voor doeleinden die verder gaan dan dit en die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstrasse 1
63741 Aschaffenburg

Doorgeven van gegevens aan incassobedrijven
Om het contract na te komen in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 letter b DSGVO, geven wij uw gegevens door aan een incassobureau indien onze betalingsvordering ondanks een eerdere aanmaning niet is voldaan. In dat geval wordt de schuldvordering rechtstreeks door het incassobureau geïnd. Bovendien dient de openbaarmaking ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij een effectieve handhaving van ons betalingsverzoek overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

4. e-mail nieuwsbrief
Reclame per e-mail met inschrijving voor de nieuwsbrief
Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de voor dit doel vereiste of door u afzonderlijk verstrekte gegevens om u op regelmatige basis onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

De nieuwsbrief wordt verzonden in het kader van een verwerking voor onze rekening door een dienstverlener aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

5. gebruik van gegevens voor betalingsverwerking
Kredietbeoordeling
Voor zover wij vooruitbetalingen verrichten, bijv. bij aankoop op rekening, is het voor het sluiten van de overeenkomst overeenkomstig art. 22 lid 2 sub a DSGVO noodzakelijk informatie over identiteit en kredietwaardigheid in te winnen bij op dit gebied gespecialiseerde dienstverlenende bedrijven (kredietagentschappen). Daartoe geven wij uw persoonsgegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole door aan de volgende onderneming(en):

Tesch mediafinanz GmbH
Weisse Breite 5
49084 Osnabrück

Er zal rekening worden gehouden met passende maatregelen om uw rechten, vrijheden en rechtmatige belangen te beschermen. U hebt de mogelijkheid om uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten door contact op te nemen met de hieronder beschreven contactmogelijkheid. Na de voltooiing van de verwerking van het contract worden uw voor dit doel verwerkte gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge
Voor de weergave van ons Trusted Shops keurmerk en de eventueel verzamelde beoordelingen, alsmede voor het aanbieden van Trusted Shops producten aan kopers na een bestelling, is op deze website de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een optimale marketing door het mogelijk maken van een veilige aankoop volgens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De Trustbadge wordt verstrekt door een CDN-provider (Content Delivery Network) als onderdeel van de orderverwerking. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Er wordt gezorgd voor een passend niveau van gegevensbescherming. Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops GmbH vindt u hier.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een veiligheidsdatabank voor de analyse van beveiligingsanomalieën. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na aanmaak automatisch gewist.

Verdere persoonsgegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling besluit om de producten van Trusted Shops te gebruiken of wanneer u zich reeds voor het gebruik ervan hebt aangemeld. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Daartoe worden uit de bestelgegevens automatisch persoonsgegevens verzameld. Of u al geregistreerd bent als koper voor een product gebruik, wordt automatisch gecontroleerd op basis van een neutrale parameter, het emailadres gehasht door cryptologische one-way functie. Het e-mailadres wordt omgezet in deze hashwaarde, die niet door Trusted Shops kan worden ontcijferd, voordat het wordt verzonden. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch gewist.

Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze doorslaggevende legitieme belangen en die van Trusted Shops met betrekking tot de bescherming van de koper in verband met de specifieke bestelling en de diensten voor de evaluatie van transacties in overeenstemming met art. 6, lid 1, p. 1, sub f, DSGVO. Meer details, waaronder het bezwaar, zijn te vinden in het hierboven gelinkte privacybeleid van Trusted Shops en in de Trustbadge.

7. Cookies en webanalyse
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, overeenkomstig Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen wanneer u ons de volgende keer bezoekt (permanente cookies). De duur van de opslag kunt u vinden in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Dit kan voor elke browser worden gevonden op de volgende links:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse.
Voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO, maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics ten behoeve van de analyse van de website. De webanalyseservice wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht, met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google Analytics door ons, zullen de in dit kader verzamelde gegevens worden gewist.

Voor zover informatie wordt overgebracht naar Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd in het kader van het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Hierdoor wordt voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld en door Google worden verwerkt.

Als alternatief voor de browserplugin kunt u op deze link klikken om het verzamelen door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Daarbij zal een opt-out-cookie op uw eindapparaat worden geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, zal u opnieuw om uw toestemming worden gevraagd.

8. online marketing
Google AdSense
Onze website biedt ruimte voor advertenties van derden en advertentienetwerken via Google AdSense. Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website aan u getoond. Voor zover u ons hiervoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. a DSGVO, wordt het zogenaamde DoubleClick-cookie door Google geplaatst als onderdeel van de integratie van Google AdSense.

Dit maakt de weergave van op interesses gebaseerde reclame mogelijk door automatisch een pseudonieme UserID toe te kennen, die wordt gebruikt om interesses te bepalen op basis van bezoeken aan deze en andere websites. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google AdSense door ons, zullen de in dit kader verzamelde gegevens worden gewist.

Google AdSense is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap geregistreerd en geëxploiteerd onder Iers recht met maatschappelijke zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Voor zover informatie wordt overgebracht naar Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd in het kader van het EU-VS-privacyschild.
Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken door het DoubleClick-cookie via deze link te deactiveren. Daarnaast kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie inwinnen over het plaatsen van cookies en hiervoor instellingen maken.

Google Advertenties Remarketing
Wij gebruiken Google Ads om deze website te adverteren in Google zoekresultaten en op websites van derden. Voor zover u ons daarvoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO, wordt bij uw bezoek aan onze website door Google de zogenaamde remarketing-cookie geplaatst, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u hebt bezocht. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google Ads Remarketing door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie van uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op het web ziet, te personaliseren. In dit geval zal Google, als zij tijdens het bezoek aan onze website bij Google zijn ingelogd, uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics gebruiken om targetinglijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

Google Ads is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht, met maatschappelijke zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Voor zover informatie wordt overgebracht naar Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd in het kader van het EU-VS-privacyschild.
Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de remarketing-cookie via deze link te deactiveren. Daarnaast kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie inwinnen over het plaatsen van cookies en hiervoor instellingen maken.

9. PlugIns voor sociale media
Gebruik van sociale plugins van Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Whatsapp met behulp van de Shariff-oplossing.

Op onze website worden sociale knoppen van sociale netwerken gebruikt.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Om uw gegevens bij een bezoek aan onze website beter te beschermen, zijn deze knoppen niet volledig als plug-ins in de pagina geïntegreerd, maar alleen via een HTML-link. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website oproept die dergelijke knoppen bevat, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de aanbieder van het desbetreffende sociale netwerk.

Als u op een van de knoppen klikt, wordt een nieuw venster van uw browser geopend en wordt de pagina van de desbetreffende dienstverlener opgeroepen, waarop u (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens) bijv. op de knop "Vind ik leuk" of "Delen" kunt klikken.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina's, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van de aanbieders.
https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

Onze online aanwezigheid op Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest
Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient een betere, actieve communicatie met onze klanten en belangstellenden. Wij verstrekken er informatie over onze producten en lopende speciale promoties.
Wanneer u onze online aanwezigheid op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Uit deze gegevens worden met behulp van pseudoniemen zogeheten gebruiksprofielen opgesteld. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden in het algemeen cookies gebruikt op uw eindapparaat. In deze cookies worden het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruikers opgeslagen. Dit dient overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO, dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerden, die prevaleren in het kader van een afweging van belangen. Indien u door de respectieve exploitanten van sociale mediaplatforms om toestemming (instemming) voor gegevensverwerking wordt gevraagd, bijv. door middel van een selectievakje, is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking Art. 6 (1) lit. a DSGVO.
Voor zover de bovengenoemde sociale-mediaplatforms hun hoofdkantoor in de Verenigde Staten hebben, geldt het volgende: Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Dit gaat terug op het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat voor de desbetreffende onderneming kan hier worden geraadpleegd.
Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieders op hun sites, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, met name bezwaarmogelijkheden (opt-out), verwijzen wij u naar de hieronder gelinkte privacyverklaringen van de aanbieders. Als u hierbij nog hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO, die u hier kunt inzien:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Twitter: https://twitter.com/de/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Mogelijkheid tot verzet (opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Twitter: https://twitter.com/personalization
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest: https://www.pinterest.de/?next=/settings/

10. contactmogelijkheden en uw rechten
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Overeenkomstig Art. 15 DSGVO, het recht om informatie te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;
overeenkomstig Art. 16 DSGVO, het recht om zonder onnodige vertraging correctie te eisen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
overeenkomstig art. 17 DSGVO, het recht om te verzoeken dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting.
- voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
- om redenen van openbaar belang of
- voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims; of
nodig is;
overeenkomstig art. 18 DSGVO, het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover
- de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
- de verwerking is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;
- wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen; of
- u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO;
overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen;
overeenkomstig artikel 77 DSGVO, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, als u informatie wilt, als u gegevens wilt corrigeren, beperken of wissen, als u de gegeven toestemming wilt intrekken of als u bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.

********************************************************************
Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet verwerken ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u tegen deze verwerking met werking voor de toekomst bezwaar maken. Indien de verwerking gebeurt met het oog op direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien de verwerking voor andere doeleinden wordt verricht, hebt u alleen het recht bezwaar te maken indien er redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Nadat u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit is niet van toepassing indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden geschiedt. Dan zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet verder verwerken.

 
Laatst bekeken